Termeni și condiții de utilizare

CONDIȚIILE DE UTILIZARE A SITE-ULUI

(TERMENI ȘI CONDIȚII)

1. DEFINIȚII

1.1. În înțelesul informațiilor afișate pe pagina de internet www.myhoreca.ro, termenii şi expresiile utilizate vor avea următoarele semnificaţii:

Site - Domeniul de internet www.myhoreca.ro, prin intermediul căruia vânzătorul se adresează exclusiv profesioniștilor, prezentând, promovând, realizând publicitatea și bunurilor și serviciilor pe care le comercializează.

Contract - Contractul de vânzare a produselor și/sau de prestare a serviciilor afișate pe site.

Vânzător - Centro Group Profesional TM  S.R.L., cu sediul în satul Mosnita Nouă, comuna Mosnita Nouă nr. 167, Camera 3, jud. Timis, înscrisă la Registrul Comertului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/1030/2015, având C.U.I.  RO 34461289, în continuare „vânzătorul” sau „MyHoReCa”.

Vizitator - Orice persoană, care accesează site-ul www.myhoreca.ro cu sau fără intenția de a cumpăra/comanda.

Cumpărător/Client - Orice profesionist, care cumpără/comandă una sau mai multe bunuri sau servicii afișate pe site.

Newsletter - Mijloc de informare periodică pe cale electronică (e-mail, SMS) asupra bunurilor si serviciilor si/sau a promotiilor desfasurate de vanzator intr-o anumita perioada.

2. REGULI DE UTILIZARE A SITE-ULUI

2.1. Prezentul document reglementează condițiile de utilizare a site-ului de către vizitatori și relația acestora cu vânzătorul până la încheierea contractului de vânzare. Utilizarea site-ului de către vizitatori și clienți este condiţionată de acceptarea prezentelor Termeni și condiții, precum şi a tuturor prevederilor și reglementărilor legale aflate în vigoare în momentul accesării. Accesând, parcurgând şi utilizând site-ul, vizitatorul și/sau clientul acceptă automat și necondiționat prevederile prezentelor Termeni și condiții, iar acestea vor prevala asupra oricăror altor eventuale înţelegeri verbale convenite de părți.

2.2. Accesul pe site îi este permis oricarei persoane. Totuși, pentru motive justificate, vânzătorul isi rezerva dreptul de a restrictiona accesul oricărei persoane la site, in cazul in care va considera ca aceasta ar putea prejudicia in vreun fel interesul vânzătorului.

2.3. Afișarea pe site a produselor, a echipamentelor și a serviciilor oferite spre vânzare, din punct de vedere juridic, are doar valoare de mijloc de informare/de publicitate/de aducere la cunoștința publicului a gamei de produse și servicii comercializate/prestate de către vânzător. Afișarea pe site NU are valoarea juridică a unei cereri de oferte.

2.4. Comanda comunicată vânzătorului de către client va avea natura juridică a unei cereri de ofertă. Oferta concretă întocmită de către vânzător va putea fi acceptată ori va putea fi refuzată de către client. Vânzătorul își rezervă dreptul de a ignora orice cerere de ofertă primită din partea oricărui vizitator ori client interesat, fără a putea fi tras la răspundere pentru acest refuz.

2.5. Pentru înlăturarea oricărui dubiu, vânzătorul precizează că afișarea pe site a bunurilor și serviciilor comercializate nu constituie o ofertă irevocabilă de a contracta, scopul primordial al site-ului fiind acela de a fi utilizat ca mijloc de publicitate/de reclamă/de aducere la cunoștința publicului a bunurilor și serviciilor furnizate de către vânzător. Pentru acest motiv, în lipsa încheierii unui contract de vânzare, vânzătorul nu garantează că bunurile și serviciile afișate pe site pot fi furnizate. De asemenea, vânzătorul își rezervă dreptul de a refuza explicit sau implicit încheierea oricărui contract de vânzare, față de orice persoană interesată de bunurile și serviciile afișate pe site, nefiind obligat să ofere vreo justificare ori să motiveze această decizie.

2.6. Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a modifica și/sau actualiza în orice limite informaţiile publicate pe site, inclusiv dar nelimitându-se la caracteristicile tehnice ale produselor, la preţul lor ori la modalitatea de plasare a comenzilor pentru acestea, în orice moment, fără preaviz și fără motivare. Informațiile afișate pe site sunt valabile numai până în momentul în care vânzătorul le șterge ori le modifică. Orice modificare a informațiilor afișate pe site va produce efecte numai pentru viitor.

2.7. În cazul în care sunt afișate prețuri pe site, acestea sunt exprimate in Lei (RON) si nu includ T.V.A..

2.8. Toate informatiile folosite pentru descrierea bunurilor si/sau a serviciilor disponibile pe site (imagini statice / dinamice / prezentari multimedia / etc.) nu reprezinta o obligatie contractuala din partea vanzatorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare. Datele de identificare și caracteristicile tehnice ale bunurilor vândute vor fi specificate în contractele de vânzare semnate de părți, iar în lipsa redactării contractului de vânzare în formă scrisă, în „oferta de vânzare” acceptată prin semnătură ori în factura fiscală care va însoți produsele livrate cumpărătorului.

2.9. În cazul în care vor exista diferențe între informațiile afișate pe site și contractul de vânzare/oferta de vânzare acceptată prin semnătură/factura fiscală plătită chiar și parțial de către cumpărător, vor prevala informațiile din contractul de vânzare, oferta acceptată prin semnătură, ori factura fiscală, după caz.

3. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE VÂNZARE

3.1. În vederea încheierii contractului de vânzare/prestări servicii care să aibă ca obiect produsele și serviciile afișate pe site, vizitatorul va contacta vânzătorul. Detaliile și clauzele contractului vor fi stabilite cu asistența oferită de persoanele împuternicite de vânzător pentru gestionarea activității de vânzare.

3.2. În funcție de produsele de care va fi interesat clientul, persoanele responsabile de activitatea de vânzare vor putea întocmi oferta de vânzare, care va cuprinde elementele esențiale ale vânzării. În baza respectivei oferte, clientul interesat va avea posibilitatea să cumpere produsele și serviciile în condițiile menționate în ofertă ori să refuze încheierea contractului de vânzare.

3.3. În principiu, în cazul în care va accepta oferta, cumpărătorul va semna cu vânzătorul un contract de vânzare în formă scrisă. Pentru situația în care din orice motive nu va fi încheiat un contract de vânzare în formă scrisă, dovada încheierii contractului și a condițiilor vânzării se va face prin „oferta de vânzare” semnată de către cumpărător sau chiar prin factura fiscală achitată parțial sau total de cumpărător.

3.4. În cazul în care niciunul dintre aceste documente nu ar fi semnat de cumpărător, dovada contractului de vânzare se va face prin orice mijloc de probă admis de lege, cum ar fi documentele nesemnate dar utilizate în mod obișnuit de părți pentru a comunica sau pentru a consemna operațiuni, prin registrele contabile ale părților ori chiar prin martori.

3.5. Indiferent de forma contractului de vânzare (în scris ori prin simplul acord de voință), acesta se va completa de drept cu prevederile legale imperative, dispozitive și supletive aplicabile în materie.

3.6. Prin comunicarea propriilor date de contact, cumpărătorul consimte ca vânzătorul să îl contacteze prin orice mijloc disponibil.

3.7. Momentul transferului dreptului de proprietate, termenele și condițiile în care se face plata, garanția, costul transportului, condițiile de livrare, precum și celelalte detalii vor fi reglementate de contractul de vânzare încheiat între părți.

4. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA

4.1. Întregul continut al site-ului, incluzand dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentari stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau continut multimedia, sunt proprietatea exclusiva a vânzătorului ori fac obiectul dreptului de utilizare acordat vânzătorului (licente de utilizare si/sau publicare etc.).

4.2. Clientului/cumparatorului nu-i este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul catre terte parti, modificarea si/sau alterarea, utilizarea, legarea la sau expunerea continutului site-ului, decat cu acordul scris expres al vânzătorului. Vizitatorul ori clientul se va abține și de la participarea la transferul, vanzarea ori distributia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afisarea continutului site-ului fără acordul scris expres al vânzătorului.

4.3. Clientul/Cumparatorul poate copia, transfera si/sau utiliza elemnetele din continutul site-ului numai in scopuri personale sau non-comerciale (fără scop lucrativ), numai in cazul in care acestea nu intra in conflict cu prevederile prezentelor termeni și condiții.

4.4. In cazul in care vânzătorul confera clientului dreptul de a utiliza un anumit continut de pe site, acest drept se extinde numai asupra elementelor definite in acordul expres si numai pe perioada definită in acord. În această situație, acordul nu reprezinta un angajament contractual din partea vânzătorului față de respectivul Client/Cumparator pentru prejudiciul suferit din cauza conținutului site-ului in timpul sau chiar dupa expirarea acordului de utilizare.

5. RASPUNDERE

5.1. Nicio informație transmisă de catre vânzător prin intermediul site-ului nu constituie o obligatie contractuala din partea acestuia.

5.2. Având în vedere că prezentul site nu reprezintă un magazin de tip on-line ci doar o formă de publicitate, până în momentul emiterii ofertei de vânzare sau până la perfectarea contractului de vânzare, după caz, vanzatorul nu poate fi tras la răspundere pentru imposibilitatea realizării unui rezultat preconizat de către vizitatori în baza informațiilor afișate pe site.

5.3. Cu alte cuvinte, până la emiterea ofertei concrete de vânzare sau până la încheierea contractului de vânzare, vânzătorul nu-și asumă nicio obligație de diligență sau de rezultat față de vizitatorii site-ului.

5.4. Vanzatorul nu poate fi tras la raspundere pentru probleme tehnice privind functionarea site-ului, de exemplu nefunctionare pentru anumite perioade de timp sau afisarea unor informatii eronate.

6. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

6.1. In scopul procesari comnezilor, a onorarii acestora, si a incheierii contractului de vanzare, vanzatorul poate colecta datele personale ale clientilor, respectiv numele/denumirea, adresa de domiciliu/sediu,  adresa de livrare, numarul de telefon, adresa de email și vârsta, in conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului European din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

6.2. Vânzătorul va pastra confidentialitatea informatiilor de orice natura pe care le furnizati. Dezvaluirea informatiilor furnizate se va putea face doar in conditiile mentionate in prezentele prevederi contractuale și legislația în vigoare.

6.3. Transmitând informatii prin intermediul acestui site, oferiti vanzatorului acces la ele și-i acordați dreptul de le a utiliza și de a le reproduce.

6.4. Respectăm dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și punem în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

6.5. Prelucrăm numele și prenumele dumneavoastră, precum și domiciliul, pentru:

         executarea contractului încheiat cu dumneavoastră;

         îndeplinirea obligațiilor fiscale legate de incasarea prețului bunurilor vândute;

         redactarea înscrisurilor necesare pentru pregătirea, expedierea și predarea bunurilor comandate;

         îndeplinirea altor obligații instituite de lege în sarcina noastră;

         îndeplinirea obligațiilor noastre fiscale și contabile de ținere a evidenței contractelor încheiate, a cheltuielilor efectuate și a veniturilor obținute, precum și în vederea prezentării documentelor justificative organelor fiscale competente.

6.6. Prelucrăm numărul dumneavoastră de telefon și adresa dumneavoastră de e-mail, pentru comunicarea cu dumneavoastră, în vederea executării obligațiilor contractuale.

6.7. Prelucrăm informațiile cu privire la vârsta dumneavoastră pentru a ne asigura că v-ați dat consimțământul în mod valabil cu privire la încheierea contractului și că aveți vârsta cerută de lege pentru asumarea unor obligații în nume propriu ori ca reprezentant al unei persoane juridice.

6.8. Toate aceste date vor fi păstrate pe durata ținerii evidențelor financiar-contabile și fiscale impuse de legislația în materie, dar nu mai mult de 5 ani.

6.9. Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră. Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare, incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.

6.10. Respectăm și asigurăm în mod strict confidențialitatea datelor prelucrate. Nu dezvăluim datele decât pentru realizarea intereselor dumneavoastră sau pentru îndeplinirea obligațiilor legale. Confidențialitatea este pentru noi o valoare esențială.

6.11. Datele cu caracter personal colectate de la dumneavoastră pot fi comunicate celor care asigură serviciul de curierat exclusiv în scopul contactării dumneavoastră în vederea predării bunurilor comandate. 

6.12. De asemenea, putem furniza datele cu caracter personal și altor companii cu care ne aflăm in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca vor transmite la rândul lor aceste numai cu respectarea legislatiei in vigoare, către: furnizorii de servicii de curierat, furnizorii de servicii de marketing, furnizorii de servicii de plata/bancare, telemarketing, asigurători etc..

6.13. Proprietarul, precum şi operatorul acestui website nu sunt răspunzători pentru erorile clientilor in comunicarea de date sau de eventuale date false furnizate de acestia. Clientul are obligatia de a furniza date corecte si conforme cu realitatea, purtand intreaga raspundere pentru incorectitudinea informatiilor transmise vanzatorului.

6.14. Datele personale nu vor fi vândute, transferate sau distribuite sub nicio formă unor terţe părţi ori în alte țări, cu excepţia cazului in care sunt solicitate de autorităţile publice competente, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.

6.15. Recomandăm tuturor utilizatorilor acestui website să îşi ia toate măsurile de siguranţă atunci când oferă date personale online şi să verifice periodic starea şi acurateţea acestor date.

Drepturile dumneavostră

6.17. Potrivit Regulamentului (UE) 2016/679, dumneavoastră beneficiați de dreptul de acces si de interventie asupra datelor personale furnizate. In acest sens, aveți dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, aveți acces la datele respective, precum și la următoarele informații:

         scopurile prelucrării;

         categoriile de date cu caracter personal vizate;

         destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate;

         acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă.

6.18. La cerere, noi vă vom furniza o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate, vă vom percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care ne veți adresa cererea în format electronic și cu excepția cazului în care solicitați un format material, informațiile vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent (word, pdf etc.).

6.19. De asemenea, clientii au dreptul la rectificarea, modificarea și actualizarea datelor prelucrate. Astfel, aveți dreptul de a obține de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

6.20. Aveți dreptul de a obține din partea noastră ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar noi avem obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care există unul dintre următoarele motive:

         datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

         Vă veți retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

         Vă veți opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;

         datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

         datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ne revine în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al legilor din România;

6.21. În cazul în care vom comunica datele dumneavoastră societăților de curierat sau celorlalți parteneri, iar dumneavoastră veți solicita ștergerea acestora, vom lua toate măsurile rezonabile pentru a informa partenerii care prelucrează datele că ați solicitat ștergerea oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date.

6.22. Datele nu vor fi șterse dacă:

         prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al legilor din România sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public;

         din motive de interes public în domeniul sănătății publice;

         prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

         contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor prelucrate;

         prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă veți opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

         noi nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră ni le veți solicita pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

6.23. În cazul în care prelucrarea datelor a fost restricționată în cazurile sus-menționate, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii Europene sau al Statului Român.

6.24. În cazul în care ați obținut restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, veți fi informat de către de noi înainte de ridicarea restricției de prelucrare.

6.25. Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. Aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, direct de la noi către un alt operator, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Exercitarea dreptului menționat anterior nu aduce atingere dreptului dumneavoastră la ștergerea datelor.

6.26. Orice client are, de asemenea, dreptul de a se opune în mod gratuit si fara nici o justificare la prelucrarile datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

6.27. Pentru exercitarea tuturor drepturilor menționate anterior, va puteti adresa oricand cu o cerere scrisa la sediul nostru din satul Mosnita Nouă, comuna Mosnita Nouă nr. 167, Camera 3, jud. Timis sau la urmatoarea adresa de e-mail contact@centrogroup.ro. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.

6.28. Datele dumneavoastra nu vor fi transferate într-o alta tara.

6.29. Informatiile cumparatorului cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchetul General, Politie, instantele judecatoresti si alte organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.

6.30. Menționăm că intervenția asupra datelor pe care ni le-ați furnizat poate fi de natură să împiedice executarea cererilor ori comenzilor dumneavoastră. În cazul intevenției asupra datelor în urma instrucțiunilor dumneavoastră, noi vom fi exonerați de orice răspundere pentru eventuale prejudicii rezultate.

6.31. Dacă sunteți nemulțumit de felul în care prelucrăm datale dumneavoastră personanle, aveți posibilitatea să vă adresați și să depuneți plângere împotriva noastră în fața Autorității Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, precum și în fața intsanțelor de judecată competente.

7. PROMOTII SPECIALE

7.1. Vanzatorul isi rezerva dreptul de a oferi produse spre vanzare in cadrul promotiilor speciale, practicate intr-o anumita perioada de timp si in limita stocului disponibil. Toate informatiile afisate in perioada promotionala se limiteaza la produsele participante si isi pastreaza actualitatea doar pana la atingerea limitei stocului destinat acestui scop.

7.2. Dupa epuizarea stocului disponibil, vanzatorul isi rezerva dreptul de a refuza comenzile pentru respectivele produse, avand posibilitatea sa recomande clientilor produse cu caracteristici tehnice, functionale si calitative similare.

7.3. Vanzatorul isi rezerva dreptul de a elabora si publica pe site reguli si conditii speciale, aplicabile exclusiv produselor comercializate in cadrul unei sau mai multor promotii determinate, valabile doar pentru produsele mentionate si doar pentru perioada promotionala respectiva.

8. DESPRE „COOKIES”

8.1. Cookies sunt scurte coduri de date care sunt trimise către computerul vizitatotului atunci când aceesează site-ul. Aceste date sunt returnate website-ul nostru în momentul în care vizitatorul revine cu următoarea ocazie. Aceste date ne dau posibiliatea de a recunoaşte vizitatorul respectiv în mod automat şi de a-i oferi o experienţă personalizată şi îmbunătăţită a utilizării site-ului, crescând totodată şi calitatea serviciului oferit.

8.2. De asemenea, pentru a preveni frauda şi navigarea pe site în scopuri ilicite, website-ul nostru foloseşte alte date similare, numite „flash cookies”. Dacă browserul vizitatorului este setat să nu accepte cookies, acesta nu va putea beneficia de anumite funcţionalităţi şi servicii oferite de website-ul nostru.

8.3.9.3 Accesarea de către client a acestui website implică în mod automat luarea la cunoştinţă despre existenţa acestor „cookies” şi reprezintă acordul lui în ceea ce privește modul de utilizare a acestora.

 

Actualizat la data de 14.01.2020